Skip to main content

Blog entry by Raxia Formación

Deputación da Coruña. Axudas PEL-2019

Deputación da Coruña. Axudas PEL-2019

RAXIA Formación foi beneficiaria do programa: 

Axudas  do Plan de Emprego Local (PEL) 2019 da Deputación de A Coruña, polas que se regulan as axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial da provincia a través do apoio ao investimento en bens inventariables (Línea 2.1: PEL-Emprende Investimento 2019) 

  • Share