Skip to main content

Blog entry by RAXIA FORMACIÓN

RAXIA Formación colabora na formación on line para FEGAMP

RAXIA Formación colabora na formación on line para FEGAMP

A consultora de formación RAXIA
Formación foi seleccionada de desarrollar 3 accións formativas para o persoal
das Administracións locais dentro do Plan de Formación Continua 2021 que
anualmente programa a FEGAMP- Federación Galega de Municipios e Provincias-.

As temáticas da formación realizada a
través da plataforma e-learning de RAXIA foron: Organizacion e xestión de
programacións culturais, deportivas e de ocio nas administracións locais, A
daptación ao
cambio climático nos concellos e X
estión municipal
de parques empresariais.


  • Share