Skip to main content

Blog entry by RAXIA FORMACIÓN

RAXIA Formación foi beneficiaria do programa: Deputación da Coruña. Axudas PEL-2020

RAXIA Formación foi beneficiaria do programa: Deputación da Coruña. Axudas PEL-2020

Axudas  do Plan
de Emprego Local (PEL) 2020 da Deputación de A Coruña, polas que se regulan as
axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial da provincia a
través do apoio ao investimento en bens inventariables (Liña 3.1.
PEL-Pemes.
Creación e ampliación.


Liña 3.2. PEL Pemes Mantemento.)

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/02/20/2020_0000001324.pdf

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/02/20/2020_0000001325.pdf


  • Share