Skip to main content

Blog entry by RAXIA FORMACIÓN

Curso de operaciones auxiliares para a conservación e mellora de montes e fichas

Curso de operaciones auxiliares para a conservación e mellora de montes e fichas


No mes de novembro poñemos en marcha unha nova formación teórico práctica dentro do proxecto Concellos Eco. Contará con tres edicións, Porto do Son, Negreira e outra en Milladoiro, e terá os seguintes contidos: 
 • O entorno de traballo forestal.
 • Uso Epis e Ferramentas. 
 • Traballos de desbroce en masa forestais. Aclareos e podas. 
 • Plantación, semente,
  repoboación e forestación.
 • Prevención na extinción
  de incendios forestais.
 • Traballos básicos no
  medio rural e a explotación forestal.

Requisitos de acceso: formación dirixida a persoas en situación
de desemprego
con residencia nos concellos
de Rois,Ames, Dodro, Brión, Negreira, A Baña, Noia, Outes,Lousame
Porto do Son, Teo, Padrón.

Información e inscrición: enviar correo
electrónico a
administrativo@raxiaformacion.es ou chamar  por teléfono a 674731474

 • Share