Skip to main content

All matching Courses

LEI DE RESIDUOS E SOLOS CONTAMINADOS
Sostenibilidad y cambio climático
Preview Course

Sostenibilidad y cambio climático

LEI DE RESIDUOS E SOLOS CONTAMINADOS

fega

Dar a coñecer en profundidade ao persoal técnico da administración local as principais variacións da nova lei de residuos e solos contaminados

CAMBIO CLIMÁTICO (SEAG005PO)
Sostenibilidad y cambio climático
Preview Course

Sostenibilidad y cambio climático

CAMBIO CLIMÁTICO (SEAG005PO)

ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO NOS CONCELLOS
Sostenibilidad y cambio climático
Preview Course

Sostenibilidad y cambio climático

ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO NOS CONCELLOS

Dar a coñecer ao persoal da administración local as ferramentas de adaptación municipal ao Cambio Climático. A formación permitirá coñecer tanto as normativas como as ferramentas e experiencias existentes a nivel rexional, estatal e europeo de adaptación ao cambio climático. Así mesmo, o curso incide tamén na necesidade de desenvolver enfoques e plans para afrontar esta nova realidade desde os entes públicos municipais

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) Y AGENDA DE DESARROLLO
Sostenibilidad y cambio climático
Preview Course

Sostenibilidad y cambio climático

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) Y AGENDA DE DESARROLLO


“Acción gratuita cofinanciada por el FSE”. “Conseguir formación y un empleo de calidad"

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS
Sostenibilidad y cambio climático
Preview Course

Sostenibilidad y cambio climático

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS


“Acción gratuita cofinanciada por el FSE”. “Conseguir formación y un empleo de calidad"

XESTIÓN DA ECONOMÍA CIRCULAR RESIDUO CERO
Sostenibilidad y cambio climático
Preview Course

Sostenibilidad y cambio climático

XESTIÓN DA ECONOMÍA CIRCULAR RESIDUO CERO

fega

Dar a coñecer ao persoal da administración local as ferramentas para poder analizar a importancia da xestión de residuos e a súa posterior implementación baseada na economía circular.

Huella de carbono y cambio climático
Sostenibilidad y cambio climático
Preview Course

Sostenibilidad y cambio climático

Huella de carbono y cambio climático

Adaptación al cambio climático
Sostenibilidad y cambio climático
Preview Course

Sostenibilidad y cambio climático

Adaptación al cambio climático

Adaptación al cambio climático en los municipios
Sostenibilidad y cambio climático
Preview Course

Sostenibilidad y cambio climático

Adaptación al cambio climático en los municipios

Promoción del uso eficiente del agua
Sostenibilidad y cambio climático
Preview Course

Sostenibilidad y cambio climático

Promoción del uso eficiente del agua

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  y agenda desarrollo
Sostenibilidad y cambio climático
Preview Course
Gestión de la economía circular y residuo cero
Sostenibilidad y cambio climático
Preview Course

Sostenibilidad y cambio climático

Gestión de la economía circular y residuo cero

Desarrollo de  la Responsabilidad Social Corporativa
Sostenibilidad y cambio climático
Preview Course

Sostenibilidad y cambio climático

Desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa