Skip to main content

5 Courses

Xestión Municipal de parques empresariais (Modalidade en liña)
Gestión empresarial
Preview Course

Gestión empresarial

Xestión Municipal de parques empresariais (Modalidade en liña)

Dar a coñecer ao persoal da administración local as ferramentas e enfoques básicos de xestión de parques e áreas empresariais. A formación permitirá coñecer diferentes aspectos e enfoques de desenvolvemento dun polígono empresarial, así como as principais normas de referencia. Ademais, permitirá un enfoque desde a xestión interna dos concellos así como a formulación das súas accións como obras públicas, accións de sensibilización e promoción, ou boas prácticas a través dun enfoque comparativo

Curso básico de relaciones laborales
Gestión empresarial
Preview Course
Como emprender: plan de negocio
Gestión empresarial
Preview Course

Gestión empresarial

Como emprender: plan de negocio