Skip to main content

6 Courses

LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
Gestión empresarial
Preview Course

Gestión empresarial

LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Xestión Municipal de parques empresariais (Modalidade en liña)
Gestión empresarial
Preview Course

Gestión empresarial

Xestión Municipal de parques empresariais (Modalidade en liña)

Dar a coñecer ao persoal da administración local as ferramentas e enfoques básicos de xestión de parques e áreas empresariais. A formación permitirá coñecer diferentes aspectos e enfoques de desenvolvemento dun polígono empresarial, así como as principais normas de referencia. Ademais, permitirá un enfoque desde a xestión interna dos concellos así como a formulación das súas accións como obras públicas, accións de sensibilización e promoción, ou boas prácticas a través dun enfoque comparativo

Curso básico de relaciones laborales
Gestión empresarial
Preview Course
Como emprender: plan de negocio
Gestión empresarial
Preview Course

Gestión empresarial

Como emprender: plan de negocio