Skip to main content

MARKETING APLICADO Á XESTIÓN CULTURAL, DEPORTIVA E DE OCIO

3. AS ETAPAS NO PLAN DE MARKETING

3.1. VARIABLES A XESTIONAR

  • A comunicación: desempeña un papel predominante sobre o resto de instrumentos no entorno cultural. A súa importancia fai que teña un lugar especialmente relevante en todo o proceso de xestión das organizacións culturais, ocupando unha posición transversal: atópase íntimamente ligada ó deseño das seis ferramentas e das relacións de grupo.
  • O produto cultural: é obxecto da acción de difusión, que permite satisfacer as necesidades das persoas destinatarias.
  • O prezo: é o esforzo que a persoa destinataria ou colectivo  realiza para adquirir o produto (pode ser económico, físico, mental, de dispoñibilidade, etc.).
  • A distribución: fai referencia a como facilitar o acceso ó produto cultural, deportivo ou de ocio.
  • As persoas: o papel do persoal representa un valor clave pola súa posición relevante en contacto coas persoas destinatarias. É máis importante na medida no que o produto conta con unha maior proporción de servizos.
  • O entorno físico: os aspectos tanxibles que envolven a entrega do produto cultural, de ocio ou de deporte; moi especialmente no caso dos servizos, son parte da experiencia percibida  polas persoas destinatarias. En moitas ocasións, a calidade do servizo apoiase en aspectos como a apariencia do espazo no que se vai a consumir o produto, os folletos entregados á entrada ou a indumentaria do persoal, a decoración, a acollida, etc.