Skip to main content

Marco conceptual e situación do cambio climático

3. Causas do aumento das emisións:

  • A combustión de carbón, petróleo e gas produce dióxido de carbono e óxido nitroso.
  • A tala de selvas tropicais (deforestación): as árbores absorben CO2 da atmosfera e dese modo axudan a regular o clima. Se se cortan, ese efecto beneficioso pérdese e o carbono almacenado nas árbores libérase na atmosfera e aumenta o efecto invernadoiro.
  • O desenvolvemento da gandería: as vacas e as ovellas producen gran cantidade de metano durante a dixestión.
  • Os fertilizantes con nitróxeno producen emisións de óxido nitroso.
  • Os gases fluorados causan un potente efecto de quecemento, ata 23.000 veces superior ao producido polo CO2. Afortunadamente, estes gases emítense en cantidades máis pequenas e a lexislación da UE prevé a súa eliminación progresiva.Fonte: https://www.ipcc.ch/