Skip to main content

Marco conceptual e situación do cambio climático

5. Consecuencias do cambio climático 1

  1. Como nos afecta o cambio climático?
  2. Cambios nos ecosistemas e  desertificación
  3. Desxeo dos polos e subida do nivel do mar
  4. Acidificación dos océanos
  5. Fenómenos meteorolóxicos extremos
  6. Extinción de especies
  7. Destrución de ecosistemas terrestres e deforestación
  8. Destrución de ecosistemas mariños
  9. Aumento exponencial da poboación
  10. Migracións masivas