Skip to main content

Marco conceptual e situación do cambio climático

5. Consecuencias do cambio climático 1

5.2. Cambios nos ecosistemas e desertificación

A variación das condicións de vida nas contornas naturais provoca mortes, enfermidades e migracións masivas de especies.

O cambio climático está a producirse tan rápido que moitas especies de plantas e animais teñen problemas para adaptarse. Moitas especies terrestres, marítimas e de auga doce trasladáronse a outros hábitats. Algunhas especies de plantas e animais estarán aínda máis ex-postas ao risco de extinción se as temperaturas medias globais seguen subindo de maneira descontrolada.


Psila africana cítricoVespa velutina