Skip to main content

Marco conceptual e situación do cambio climático

5. Consecuencias do cambio climático 1

5.8. Destrución de ecosistemas mariños

Os océanos tamén son sumidoiros de carbono, absorbendo ata o 50 % do CO2 xerado. Ademais da súa destrución, o problema é que cando alcanzan o seu límite, o océano acidifícase e prodúcense mortes e enfermidades da flora e fauna mariña.