Skip to main content

Marco conceptual e situación do cambio climático

5. Consecuencias do cambio climático 1

5.9. Aumento exponencial da poboación

O número de habitantes do planeta crece  exponencialmente. Hoxe somos  7.700 millóns de persoas e continuaremos crecendo ata 2050 polo menos 2.000 millóns máis. Unha poboación cada vez máis numerosa necesita cada vez máis recursos, o que acelera o aumento da emisión de gases de efecto invernadoiro en todos os procesos de produción.