Skip to main content

Marco conceptual e situación do cambio climático

6. Contexto internacional

6.3. Acordo de París ( COP21)

Na 21ª Conferencia en París de 2015, as Partes da  CMNUCC alcanzaron un acordo  histórico co obxectivo de combater o cambio climático e acelerar e intensificar as accións e os investimentos necesarios para un futuro sostible con baixas emisións de carbono. O Acordo de París agrupa a todas as nacións do mundo, por primeira vez na historia, baixo unha causa común: realizar ambiciosos esforzos co obxectivo de combater o cambio climático e  adap- tarse aos seus efectos. Para logralo, a  CMNUCC incide en que os países en desenvolvemento terán que recibir un maior apoio para impulsar a súa loita contra o cambio climático. Desta maneira, define un novo roteiro nos esforzos mundiais para frear o cambio climático.

O principal obxectivo do Acordo de París é reforzar a resposta mundial á ameaza do cambio climático mantendo o aumento da temperatura mundial neste século por baixo dos 2 ˚ C con respecto aos niveis  preindustriales e proseguir cos esforzos  para limitar aínda máis o aumento da temperatura a 1,5 ˚ C.