Skip to main content

Marco conceptual e situación do cambio climático

7. Contexto europeo

7.2. Obxectivos para 2030

En 2014, acordouse o marco de actuación en materia de clima e enerxía ata o ano 2030, a UE comprometeuse a reducir as súas emisións de gases de efecto invernadoiro en polo menos un 40 % para 2030 con respecto aos niveis de 1990.

En decembro de 2020, tendo en conta da necesidade de aumentar a ambición en materia climática, tamén conforme ao Acordo de París, o Consello Europeo referendou un novo obxectivo de redución de emisións para 2030. Os dirixentes da UE acordaron un obxectivo vinculante para a UE de redución interna neta das emisións de gases de efecto invernadoiro, de aquí a 2030, de polo menos un 55 % con respecto aos valores de 1990. A UE aumentará a súa ambición en materia climática para así:

  • impulsar o crecemento económico sostible;
  • crear emprego;
  • xerar beneficios en materia de saúde e medio ambiente para a cidadanía da UE;
  • contribuír á competitividade global a longo prazo da economía da UE mediante a promoción da innovación en tecnoloxías ecolóxicas.