Skip to main content

Marco conceptual e situación do cambio climático

8. Contexto nacional (España)

Entre outros organismos que, no ámbito nacional, desempeñan diferentes funcións na loita contra o cambio climático podemos mencionar os seguintes:

  • Oficina Española de Cambio Climático: https://adaptecca.es/
  • Plataforma nacional de intercambio de información en materia de impactos,  vulnerabilidade e adaptación  ao cambio climático,  AdapteCCa.  Trátase  dunha iniciativa  conxunta da Oficina Española de Cambio Climático, a Fundación  Biodiversidade e  as unidades responsables en materia de adaptación  ao cambio climático dás Comunidades Autónomas, que identificaron de forma  conxunta a  necesidade de contar  cun instrumento de intercambio de información e comunicación entre todos os expertos,  organizacións,  institucións e  axentes activos  neste campo, a todos os  niveis.  Trátase por tanto,  dun instrumento de  reforzo dá coordinación entre a Administración  Xeral  do Estado e  as Comunidades Autónomas e opera como  ferramenta de comunicación e participación que facilita ou  eixo de mobilización de actores  do  PNACC.
  • O Consello Nacional do Clima
  • A Comisión de Coordinación de  Póliticas de Cambio Climático ( CCPCC)
  • Comisión  Interministerial para o Cambio Climático e a Transición Enerxética

 

O Plan Nacional de Adaptación ao Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 constitúe o instrumento de planificación básico para promover a acción coordinada fronte aos efectos do cambio climático en España. Ten como principal obxectivo evitar ou reducir os danos presentes e futuros derivados do cambio climático e construír unha economía e unha sociedade máis  resiliente. Incorpora os novos compromisos internacionais e contempla o coñecemento máis recente sobre os riscos derivados do cambio climático, aproveitando a experiencia obtida no desenvolvemento do primeiro  PNACC.