Skip to main content

Marco conceptual e situación do cambio climático

9. Contexto autonómico (Galicia)

O contexto  galego en materia de cambio climático  vén en gran medida determinado polos  acordos  internacionais e  as políticas promovidas  pola Comisión Europea e polo Estado Español  xa presentadas non apartado anterior.

https://cambioclimatico.xunta.gal/portada