Skip to main content

Marco conceptual e situación do cambio climático

10. Conclusión

Cos datos dispoñibles ata a data, podemos dicir que actuar fronte ao cambio climático é un investimento rendible, xa que os danos esperados superarán os custos de mitigación. Por cada euro investido en actividades de mitigación poderíamos aforrar danos por valor de ata 5 euros segundo o  IPCC (Cuarto Informe de Avaliación IE4) e de ata 20 euros, segundo o Informe  Stern.

Un aspecto pouco mencionado é que a loita contra o cambio climático non só expón restricións, senón tamén oportunidades. A mitigación pode permitir a España reducir a súa dependencia dos combustibles fósiles e mellorar outros problemas ambientais como a contaminación atmosférica das cidades. É tamén unha boa oportunidade, por exemplo, para repensar a planificación do territorio, para canalizar as necesidades de mobilidade cara a modos de transporte máis limpos e para apostar polas novas tecnoloxías e a I+D+i.

Neste contexto, é certo que moitas empresas terán que asumir custos, pero tamén poderán obter beneficios e ser máis competitivas se son capaces de aforrar enerxía ou de desenvolver produtos baixos en carbono. O cambio climático tamén pode, por tanto, constituír unha oportunidade para mellorar non tanto o nivel como a calidade de vida.

Os custos de mitigación no longo prazo son difíciles de estimar, xa que existen grandes incertezas. O impacto sobre o PIB mundial vai ser función do escenario de redución das emisións e de cal sexa a concentración de gases de efecto invernadoiro na atmosfera. Segundo o Grupo Intergobernamental de Expertos sobre o Cambio Climático (IPCC), reducións de emisións coherentes cunhas concentracións na atmosfera de 445-535  ppm (partes por millón) en 2030 supoñerían unha diminución do PIB mundial inferior ao 3%, e manter estas mesmas concentracións en 2050 supoñería unha perda inferior ao 5,5%. Estas concentracións permitirían manter os incrementos de temperatura entre os 2 e 2,8 graos centígrados; aínda que a Comisión Europea na súa estratexia de cambio climático expón como obxectivo limitar os incrementos de temperatura por baixo dos dous graos centígrados.

 

Os impactos do cambio climático serán moi diversos a escala mundial.

Estímase que os incrementos de temperatura inferiores aos 2º  C poderían xerar beneficios nalgunhas rexións e sectores acompañados de impactos negativos noutros moitos. Incrementos superiores a 2-3º  C suporían perdas en case todos os lugares.

O Cuarto informe de Avaliación (IE4) estima que as perdas para un aumento de temperatura de 4 º C poderían situarse entre un 1 e un 5% do PIB, aínda que nalgúns países estas reducións poderían ser máis elevadas.

Nestes cálculos incluíronse as perdas derivadas da agricultura, o turismo, os desastres naturais ou os custos de construción de infraestruturas para a adaptación.

O mundialmente coñecido Informe  Stern sinala que estes danos poderían ser maiores e alcanzar entre un 5% e un 20% do PIB mundial.

Enlace conclusións informe  Stern:

https://www.miteco.gob.es/es/cambio- climatico/publicacións/documentos-de- interes/ stern_conclusións_ esp_ tcm30-178350.pdf