Skip to main content

ESCENARIOS CLIMÁTICOS

4. ESCENARIOS CLIMÁTICOS REXIONALIZADOS

4.2. Escenarios de cambio de eventos climáticos extremos

Outro aspecto moi importante das proxeccións de clima futuro é a posible alteración na intensidade e frecuencia de eventos climáticos extremos. O interese radica en que os impactos debidos a cambios en extremos climáticos son, polo xeral, máis severos que os asociados ao cambio do clima media, pois aínda que a frecuencia con que ocorren tales eventos é relativamente pequena, os danos que producen sobre o medio ambiente, as actividades socioeconómicas ou a saúde humana adoitan ser moi notables. A este respecto, todas as proxeccións indican que haberá un sensible incremento na intensidade e frecuencia de eventos extremos relacionados coa temperatura en todas as rexións españolas, que será significativamente maior, no caso dos escenarios de emisións máis altas.

Un caso deste tipo de eventos que merece unha especial atención son os cambios que podería experimentar o número de ondas de calor no período estival, polas súas consecuencias sobre os aspectos relacionados coa saúde humana e as perdas de vidas humanas. A título de exemplo, pódese dicir que no último terzo do século, se se cumprise o escenario de emisións medias-altas , en máis da metade dos días do período estival poderíanse alcanzar temperaturas máximas diarias no interior da Península por encima das que actualmente se consideran excepcionalmente altas.

Respecto a os cambios extremos da precipitación, non se proxectan cambios significativos na intensidade de eventos extremos de choiva, pero variaría a súa frecuencia en diverso grao segundo as rexións e épocas do ano. Con todo, advírtese que a incerteza nas proxeccións de cambios de eventos extremos de choiva é máis elevada que no caso dos extremos de carácter térmico.