Skip to main content

IMPACTOS DO CAMBIO CLIMÁTICO NOS CONCELLOS

1. Introducción

Combater o cambio climático non significa só reducir ou limitar as emisións dos gases de efecto invernadoiro. Así a todo, a loita contra o cambio climático require unha perspectiva integrada, considerando tanto as actuacións de mitigación como as de adaptación. A adaptación está a adquirir un papel cada vez máis relevante, por canto as accións por tomar van ser absolutamente necesarias, e complementarias ás accións de mitigación, dado o inevitable cambio climático ao que nos imos a seguir enfrontando.

 

É incuestionable que os recentes cambios do clima influíron xa en moitos sistemas físicos e biolóxicos, e que os riscos proxectados do cambio climático irán en aumento e serán altos. Mesmo cos  maiores esforzos posibles dirixidos a reducir as emisións dos gases de efecto invernadoiro, experimentaranse impactos derivados do inevitable cambio climático, que sen dúbida acabarán afectando o desenvolvemento e ao benestar social de todos os países.

 

Os efectos do cambio climático variarán dunhas zonas a outras e é moi probable que  magnifiquen as diferenzas rexionais existentes en recursos e activos naturais. Os países en desenvolvemento, en especial os máis pobres, son os que sufrirán  desproporcionadamente os maiores impactos, ao ser os máis vulnerables ao cambio climático. A principal ameaza a curto prazo é a intensificación de fenómenos extremos e os desastres naturais, dado o seu potencial para ocasionar numerosas perdas económicas e danos. Os impactos do cambio climático representan unha barreira significativa para o desenvolvemento sostible e para a consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio; o que fai indispensable integrar e reforzar a consideración desta variable nas políticas de axuda ao desenvolvemento.

 

Por todo iso, as necesidades de adaptación, a curto e longo prazo, ao cambio climático deben ser integradas nas políticas sectoriais. A dilixencia con que se acometa unha adaptación planificada é importante, pois pode diminuír significativamente a vulnerabilidade aos impactos, así como a redución dos custos derivados.

 

España, pola súa situación xeográfica e características socioeconómicas, é moi vulnerable ao cambio climático e xa se está vendo  afectada. Os impactos do cambio climático poden ter consecuencias especialmente graves, entre outras, no referente á diminución dos recursos hídricos e a regresión da costa, ás perdas da diversidade biolóxica e alteracións nos ecosistemas naturais, aos aumentos nos procesos de erosión do chan e perdas de vidas e bens derivadas da intensificación dos sucesos adversos asociados a fenómenos climáticos extremos, tales como incendios forestais, ondas de calor e eventuais inundacións.