Skip to main content

POLÍTICAS E PLANS DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO.

1. Introducción

Cambio climático: que está a facer a UE

Os cambios que se están producindo no clima do planeta están a transformar o mundo. Nas dúas últimas décadas vimos dezaoito dos anos máis cálidos rexistrados, e os fenómenos meteorolóxicos extremos, como os incendios forestais, as ondas de calor ou as inundacións, son cada vez máis frecuentes, tanto en Europa como noutros lugares.

O cambio climático é un desafío mundial que require unha resposta mundial. A UE está decidida a contribuír a aumentar o nivel de ambición mundial e está a dar exemplo. A UE é un dos signatarios do Acordo de París, que pretende limitar o quecemento do planeta moi por baixo de 2 º C e promover medidas para limitalo a 1,5 º C. Os dirixentes da UE referendaron o obxectivo de lograr a neutralidade climática de aquí a 2050, conforme ao Acordo de París.