Skip to main content

POLÍTICAS E PLANS DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO.

6. A pegado do carbono

6.6. Exemplo selo de rexistro da pegada do carbonoSelo 1- A organización que dispón deste selo, inscribiuse na sección de “pegada de carbono e de compromisos de redución de emisións de gases de efecto invernadoiro” do rexistro. Calculou a súa pegada de carbono (polo menos de alcance 1+2) para o ano 2014, e definiu uns compromisos de redución.Selo 2- A organización que dispón deste selo, inscribiuse na sección de “pegada de carbono e de compromisos de redución de emisións de gases de efecto invernadoiro” do rexistro. Calculou a súa pegada de carbono (polo menos de alcance 1+2) para o ano 2015, e deu cumprimento a uns compromisos de redución de emisións establecidos previamente. Os cálculos e a redución de emisións foron validados polo Ministerio.Selo 3- A organización que dispón deste selo, inscribiuse nas seccións: “pegada de carbono e de compromisos de redución de emisións de gases de efecto invernadoiro” e “compensación de pegada de carbono” do rexistro. Calculou a súa pegada de carbono (polo menos de alcance 1+2) para o ano 2016, e compensou as súas emisións (total ou parcialmente) a través dun proxecto rexistrado na sección de “proxectos de absorción de CO2” ou ben, mediante outras reducións de emisións de gases de efecto invernadoiro recoñecidas polo Ministerio. Os cálculos de pegada de carbono e a transacción emisións absorcións foron validados polo Ministerio.


Selo 4- A organización que dispón deste selo, inscribiuse nas seccións: “pegada de carbono e de compromisos de redución de emisións de gases de efecto invernadoiro” e “compensación de pegada de carbono” do rexistro. Calculou a súa pegada de carbono (polo menos de alcance 1+2) para o ano 2017, deu cumprimento a uns compromisos de redución de emisións establecidos previamente, e compensou as súas emisións (total ou parcialmente) a través dun proxecto rexistrado na sección de “proxectos de absorción de CO2” ou ben, mediante outras reducións de emisións de gases de efecto invernadoiro recoñecidas polo Ministerio. Os cálculos de pegada de carbono, a súa redución e a transacción emisións-absorcións foron validados polo Ministerio.