Skip to main content

PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO

4. Obxectivos por ámbitos de traballo

4.8. Cidade, urbanismo e edificación

- Reforzar a vinculación entre a Axenda Urbana Española e o novo PNACC, como marcos de gobernanza.

- Integrar a adaptación ao cambio climático na planificación territorial e urbana, desenvolvendo unha gobernanza para a xestión do risco democrática, con implicación de todas as partes interesadas na planificación e a xestión.

- Integrar a adaptación ao cambio climático no sector da edificación, avanzando na regulamentación para mellorar o comportamento enerxético e o comportamento hídrico dos edificios, en liña cos escenarios climáticos proxectados para o futuro.

- Considerar escenarios e proxeccións de cambio climático futuro nas seguintes revisións da Estratexia a longo prazo para a rehabilitación enerxética no sector da edificación en España.