Skip to main content

PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO

4. Obxectivos por ámbitos de traballo

4.9. Patrimonio cultural

- Identificar os elementos do patrimonio cultural español máis vulnerables ao cambio climático e definir posibles estratexias de adaptación.

- Incorporar as observacións e proxeccións de cambio climático aos plans de conservación do patrimonio cultural.