Skip to main content

PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO

4. Obxectivos por ámbitos de traballo

4.11. Mobilidade e transporte

- Revisar os sistemas de observación, transmisión, almacenamento, análise, modelización e predición da operatividade das infraestruturas, considerando o cambio climático.

- Incorporar criterios de adaptación ao cambio climático á planificación estratéxica do sector transporte, incluíndo o apoio e reforzo das capacidades de adaptación ao cambio climático nas administracións públicas e outros sectores e axentes crave.

- Incorporar criterios de adaptación ao cambio climático na construción de novas infraestruturas de transporte e ampliación das existentes (estradas, ferrocarrís, portos e aeroportos), así como nas fases de explotación e conservación.

- Revisar os protocolos de prevención, mantemento e vixilancia das infraestruturas de transporte considerando os riscos derivados do cambio climático.

- Completar o desenvolvemento e a integración dos sistemas de alerta por riscos meteorolóxicos nos medios de transporte.