Skip to main content

PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO

4. Obxectivos por ámbitos de traballo

4.17. Educación e sociedade

- Impulsar o acceso á información, a sensibilización e a comunicación efectiva sobre os impactos e riscos derivados do cambio climático e as formas de evitalos ou limitalos.

- Impulsar a capacitación para facer fronte aos riscos do cambio climático no sistema educativo formal e, moi especialmente, na formación técnica e profesional.

- Identificar grupos e comunidades especialmente vulnerables ante os riscos do cambio climático e fomentar o seu resiliencia mediante procesos de capacitación social e comunitaria.

- Fomentar os estilos de vida resilientes e adaptados ao clima.

- Previr a destrución de emprego asociada aos impactos derivados do cambio climático e mellorar a empregabilidade e as novas oportunidades de emprego asociadas á adaptación.

- Fomentar a formación e capacitación para os novos empregos e satisfacer novas demandas asociadas coa adaptación ao cambio climático.

- Facilitar a participación do público no estudo do cambio climático e os seus efectos e na elaboración das respostas adecuada.