Skip to main content

GUÍA PARA A ELABORACIÓN DE PLANS LOCAIS DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO

6. Por qué é importante a adaptación ao cambio climático nos concellos

6.1. Nuevo enfoque IPCC: ameaza, expulsión, vunerabilidade, risco

O IPCC reafirma no seu quinto informe de avaliación, que o cambio climático é un fenómeno indiscutible que conleva efectos adversos de importantes e en moitos casos irreversibles consecuencias, dando protagonismo ao ámbito urbano como sector crave en materia de adaptación. O cambio climático provocará unha maior frecuencia e severidade dos eventos extremos(ondas de calor, secas, choivas torrenciais, inundacións, etc.) que variará dependendo da zona xeográfica. Igualmente producirase un cambio progresivo (gradual) das condicións climáticas e as variables asociadas (réxime de precipitación, réxime hídrico, temperaturas medias, máximas e mínimas, subida do nivel do mar, etc.) que tamén dependen da zona xeográfica.

Este cambio nos patróns de eventos extremos e condicións climáticas adversas denomínase ameaza. As ameazas enténdense como tendencias ou eventos climáticos que poden causar a perda de vidas, lesións ou afeccións á saúde, danos ou perda de bens, infraestruturas, medios de vida, servizos prestados e recursos ambientais. Habitualmente as ameazas exprésanse en termos de probabilidade de ocorrencia ou períodos de retorno, levando asociado un nivel de incerteza que debe ser considerado ao analizalas.

A existencia dunha ameaza non implica que necesariamente teña que afectarnos, é dicir, que os seus efectos maniféstense directamente sobre o noso sistema, ámbito xeográfico ou territorio. O termo exposición refírese á existencia de persoas, medios de vida, ecosistemas, recursos e servizos ambientais, infraestruturas e activos económicos, sociais ou culturais que poden verse afectados de maneira adversa por un evento ou tendencia climática.O quinto informe de avaliación do IPCC define os impactos do cambio climático como os efectos nos sistemas naturais e humanos.


Os impactos xeralmente refírense a efectos nas vidas, medios de subsistencia, saúde, ecosistemas, recursos, economía, sociedade, cultura, servizos ou infraestruturas, debidos ás ameazas climáticas e á vulnerabilidade das sociedades ou sistemas expostos ás mesmas. Os impactos tamén se denominan consecuencias e resultados. Os impactos do cambio climático sobre os sistemas xeofísicos, incluídas por exemplo as inundacións ou a subida do nivel do mar, son un subconjunto dos impactos denominados impactos físicos, que á súa vez tamén producen os efectos adversos mencionados sobre sistemas naturais e humanos.

A vulnerabilidade fai referencia á valoración do territorio, os seus sistemas ou sectores e elementos ou especies, en función da súa propensión ou predisposición a verse afectado por unha ameaza climática. Explícase a través de dous compoñentes: a sensibilidade ou susceptibilidade ao dano e a capacidade para facerlle fronte e superar os efectos ou capacidade adaptativa.