Skip to main content

GUÍA PARA A ELABORACIÓN DE PLANS LOCAIS DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO

6. Por qué é importante a adaptación ao cambio climático nos concellos

Recapitulando algúns das formulacións e argumentos mencionados , pódese afirmar que no terreo da loita contra o cambio climático, os Gobernos Locais adquiriron nos últimos anos un papel cada vez máis importante e é posible augurar que a súa actuación no futuro será aínda máis determinante.

A evolución das emisións de GEIs reflicte un maior protagonismo dos sectores difusos, sobre os cales a actuación dos Gobernos Locais, do sector privado e da cidadanía en xeral é sumamente importante. Pero tamén a escala local está a adquirir cada vez maior protagonismo desde o punto de vista da adaptación, como se desprende do último informe de avaliación do IPCC que sitúa aos núcleos urbanos como sectores prioritarios por primeira vez desde a súa creación.

Fronte á importancia da escena global á hora de expor unha resposta internacional efectiva no plano da mitigación, as accións e iniciativas de adaptación han de ser implementadas a nivel local ou rexional, pois os impactos e a vulnerabilidade son específicos de cada rexión . A vulnerabilidade fronte ao cambio climático depende das características físicas, biolóxicas, ecolóxicas, económicas, sociais e culturais de cada municipio, polo que o papel dos gobernos locais na identificación e valoración dos riscos climáticos é fundamental. Máis aínda, a diferenza da mitigación, que ten repercusións a nivel global, os beneficios e resultados da adaptación repercuten no propio territorio.

As áreas urbanas son sistemas complexos nos que teñen lugar moitos procesos que xogan un papel fundamental na economía e o estado do benestar social a todas as escalas. Son corresponsables do cambio climático a través da súa contribución ás emisións de GEIs por fontes difusas e ao mesmo tempo receptores dos impactos climáticos habitualmente adversos, como son as inundacións e a intensificación do efecto illa de calor.

Por iso, é de suma importancia dedicar esforzos e recursos a coñecer os efectos do cambio climático que permitan deseñar estratexias de adaptación. Estas estratexias estarán orientadas a reducir a vulnerabilidade do territorio e contemplarán definicións de alternativas estratéxicas en relación coa seguridade enerxética, redes e servizos de transporte, servizos dos ecosistemas, xestión dos recursos hídricos así como o fortalecemento dos sistemas económicos e dos grupos de poboación máis vulnerables, entre outros .

O cambio climático é inevitable e por tanto as administracións locais, como responsables da xestión pública máis próxima ao cidadán, han de garantir a saúde e calidade de vida da poboación, reducir as perdas ocasionadas polos efectos adversos


Por que pode interesarlle a un municipio implementar un plan local de adaptación ao cambio climático?

- Porque aumenta o seu resiliencia ou a súa capacidade de resistencia e resposta ante os diferentes eventos climáticos e perturbacións que se lle presenten.

- Porque a administración local percíbese como máis accesible, sensibilizada e mellora a súa reputación. Exerce un papel de transcendencia para propiciar e canalizar a participación cidadá dos diferentes axentes do territorio a través da configuración do “mapa de axentes.”

- Porque se aforra para o futuro: desde o punto de vista económico, sábese que é máis efectivo emprender accións temperás para adaptarse ao cambio climático que reaccionar cando ocorran os eventos. Medidas preventivas en lugar de correctoras. Os custos que se derivan da inacción poden superar con fartura o custo asociado a unha adaptación temperá.

- Porque mellora o funcionamento do municipio: moitas medidas de adaptación reforzan actuacións e estruturas xa existentes á vez que serven para adaptarse; é dicir, non só serven para a adaptación senón que serven para a propia mellora da calidade de vida no municipio, para xerar municipios máis atractivos, para atraer a inversionistas, para xerar emprego en novos xacementos – exemplos: especialización en infraestruturas verdes – , para atraer ao turismo, para mellorar a habitalidad, para aumentar o contacto da poboación co medio natural e valorizarlo, para xerar conciencia, etc.

- Porque aumentan as oportunidades: por exemplo, anticipándose á incorporación de novos cultivos que están mellor adaptados ao cambio climático poden xerarse novas oportunidades de emprego que repercute en retención da poboación rural, etc.

- Porque mellora a imaxe do municipio: un municipio adaptado ao cambio climático posiciónase socialmente como máis vangardista e pode converterse nun paradigma da adaptación.

- Porque diminúe a exposición e riscos de poboación desfavorecida ante unha ameaza climática. Por exemplo, maiores e nenos fronte a ondas de calor.


A Xunta ven de publicar a segunda convocatoria para a elaboración de Plans de Acción polo Clima e a Enerxía Sostible (PACES) do Pacto das Alcaldías. As estratexia de adaptación ao cambio climático poden formar parte do PACES ou elaborarse e incorporarse nun documento de planificación independente.
Estas axudas están destinadas ás entidades locais municipais, supramunicipais e agrupacións de entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia, que estean adheridos formalmente ao Pacto das Alcaldías para o Clima e a Enerxía e que non dispoñan do PACES nin redactado nin aprobado.


Enlace á convocatoria:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210210/AnuncioG0532-260121-0002_gl.html


Enlace a un exemplo de PACES:

https://www.concellodeames.gal/sites/default/files/documentos/adjuntos/2020/11/plan_paces_de_ames.pdf