Skip to main content

GUÍA PARA A ELABORACIÓN DE PLANS LOCAIS DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO

7. Recomendacións para loitar contra o cambio climático nos concellos

7.6. Alumeado e alumeado público

O desenvolvemento económico comportou un aumento do consumo de enerxía provocando, entre outras consecuencias, o aumento das emisións de GEI asociadas ao sector enerxético, o cal fai necesario exporse a un cambio no modo de obter e de consumir a dicir enerxía. A optimización do uso da enerxía converteuse nun obxectivo prioritario para reducir as emisións de GEI, marcando liñas de actuación claramente enfocadas a aumentar o aforro e potenciar a eficiencia enerxética.

Algúns exemplos de recomendacións:

- Realizar un inventario de todas as instalacións de alumeado exterior municipal e agrupalos por tipoloxía ou consumo.

- No alumeado ornamental/festivo, utilizar fontes de luz eficientes e regular os horarios e períodos nos que se pode acender.

- Axustar os niveis de iluminación necesarios aos diferentes tipos de vías (estradas, rúas comerciais, etc.) existentes no plan urbanístico.