Skip to main content

ELABORACIÓN DUN PLAN MUNICIPAL DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO

1. Introducción

Aquí tedes a ligazón á guía para elaboración de plans locais de adaptación ao cambio climático, divididas en 2 volumenes. No Volume 1 (laranxa) exponse a formulación e enfoque da Guía, os seus destinatarios, definicións básicas, consideracións previas, e móstranse de forma breve e operativa as etapas e pasos a seguir para a definición dos plans e políticas de adaptación. O Volume 2 (verde) consta de 6 capítulos, que se corresponden directamente coas fases do proceso de elaboración dun plan, e profúndase nos conceptos e alternativas metodolóxicas.


https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/guia_local_para_adaptacion_cambio_climatico_en_municipios_espanoles_tcm30-178446.pdf

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/guia_local_para_adaptacion_cambio_climatico_en_municipios_espanoles_vol_2_tcm30-178445.pdf