Skip to main content

ELABORACIÓN DUN PLAN MUNICIPAL DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO

2. Forma secuencial do proceso para a elaboración de Plans Locais de Adaptación ao Cambio Climático

A secuencia metodolóxica proposta está composta de seis Fases non necesariamente lineais e susceptibles de ser axustadas de acordo aos obxectivos estratéxicos, necesidades locais e recursos propios de cada municipio, que se entende variarán significativamente dun caso a outro.

A secuencia de traballo proposta toma como referencia a “Guía para o desenvolvemento de Estratexias de Adaptación da Comisión Europea”. Aparece con máis presencia a alusión aos impactos negativos, retos e problemática asociada para os efectos do cambio climático, pero en calquera caso é importante considerar tamén as oportunidades, se as houbese.