Skip to main content

Avisos

Datas e programa do curso

Datas e programa do curso

by Raxia Formación - Number of replies: 0

 35. ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE PROGRAMACIÓNS CULTURAIS, DEPORTIVAS E DE OCIO NAS ADMINISTRACIÓNS LOCAIS. 

(MODALIDADE EN LIÑA) 

 (Duración: 30 horas)

Datas do curso: do 27 de setembro ata o 27 de outubro de 2021

Obxectivos: Conocer os aspectos fundamentais para a organización e xestión de actividades culturais, deportivas e de ocio nas administracións locais. Dinamizar, programar e desarrollar programacións e accións culturais e de ocio.

Contidos:

1. Xestión e  programacións culturais, deportivas e de ocio

2. Programación e avaliación aplicadas á xestión cultural, deportiva e ocio. Recursos da programación cultural, deportiva e ocio

3. Proxectos de animación cultural, deportiva e ocio: Desenvolvemento de proxectos de animación cultural, deportivos e de ocio. Redes asociativas culturais, deportivas e de ocio

4. Marketing aplicado á  xestión cultural, deportiva e de ocio