Skip to main content

INTRODUCIÓN E ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE PROGRAMACIÓNS CULTURAIS

1. XESTIÓN E PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS, DEPORTIVAS E DE OCIO

1.3. CARACTERÍSTICAS DAS ACTIVIDADESA continuación enuméranse  as principais características que dende unha administración pública se perseguen a través da xestión e planificación de actividades culturais, deportivas e de ocio.

-          Accesíbel a tódalas  persoas e de carácter voluntario.

-          Existe unha gran variedade acorde a persoas de distintas idades, gustos e preferencias.

-          Xeran un sentido de pertenza entre os membros que comparten unha determinada actividade.

-          Relaciónanse con estados de vida saudábeis, tanto para o corpo como para a mente.

-          Son variadas e acordes a cada sociedade, cultura, idade, colectivo, cultura, entorno.

-          Xeran entornos de desfrute, relaxación e amizade.

-          Poden estar unidas a festas tradicionais, festividades propias da zona, eventos ou novas iniciativas.

-          Adoitan ter unha constancia, realizarse nunha data determinada ou época especial que as converta en unha tradición a perpetuar de xeración en xeración.

-          Contribúen á cohesión das sociedades nun afán  de mellora continua, de intercambio con outras sociedades e de transmisión de coñecemento, valores e tradición.

-          Melloran a condición física, a axilidade, destrezas, desenvolvemento de aprendizaxes teóricos, técnicos e tácticos.

-          Preveñen a aparición de patoloxías e contribúe ó noso benestar xeral, favorecendo a socialización e  xerando placer.

-          Despertan o espírito de superación e mellora.

Algúns exemplos de actividades culturais, deportivas e de ocio, nalgúns casos, por non dicir en todos, as tres actividades van moi unidas. En moitas actividades culturais están presentes o deporte e o ocio e, por suposto tamén ocorre á inversa.

·         Desfiles de entroido/ Desfiles tradicionais – Nadal, Semana Santa...-

·         Competicións/ Campeonatos/ Concursos: deportivos, de baile, poesía, debuxo, canción.

·         Festas gastronómicas/ Eventos culinarios.

·         Cine ó aire libre/ Obras de teatro/  Festivais musicais/ Corais, bandas, centros de baile.

·         Exposicións.

·         Biblioteca móbil/ Contacontos.

·         Feiras: gastronómicas, de maquinaria, de artesanía, deportivas, tradicións populares.

·         Deportes: extremos (parapente), con animais (hípica), con elementos (surf, badminton, tenis) de motor (motocros) de equipo (fútbol, baloncesto) de combate (boxing) mentais (xadrez), de neve (esquí), de desprazamento (parkour).

·         Aprender un idioma novo.

·         Adquirir habilidades manuais como: tecer, debuxar, pintar, esculpir, tocar un instrumento musical.

·         Rutas turísticas, culturais, sendeirismo, ecorutas, rutas gastronómicas.