Skip to main content

MARKETING APLICADO Á XESTIÓN CULTURAL, DEPORTIVA E DE OCIO

1. INTRODUCIÓN

O mundo da xestión no ámbito da cultura, o deporte e o ocio supón enfrentarse a continuos retos.

Non importa se nos movemos no ámbito público ou privado, resulta imprescindible planificar cal é a nosa posición no mercado e a onde queremos chegar. Non importa se os beneficios se ven en termos sociais ou en termos de rentabilidade económica ou ambos simultaneamente; no actual mercado temos que saber cal é o noso posicionamento, cales os nosos obxectivos e como os acadaremos cos recursos e as limitacións das que partimos, como xa apuntamos en  capítulos anteriores.

Dentro da planificación e a análise,  unha parte fundamental estará vinculada ó marketing.