Skip to main content

PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO

4. Obxectivos por ámbitos de traballo

4.14. Sistema financieiro e actividade aseguradora

Fomentar o papel do sistema financiero como catalizador da adaptación ao cambio climático e continuar explorando e favorecendo as contribucións específicas da actividade aseguradora á adaptación, con especial atención ao seguro agrario, e creando incentivos para a prevención de riscos.

Fomentar a xeración de coñecemento e capacidades sobre os impactos do cambio climático no sistema financiero e a actividade aseguradora así como na identificación de oportunidades de inversión para contribuír á adaptación ao cambio climático. 

Promover medidas que favorezan a adaptación fronte aos riscos financieros asociados ao cambio climático a través da súa análise, comunicación e prevención. 

Favorecer marcos de colaboración e cooperación en materia de adaptación ao cambio climático entre os diferentes axentes involucrados no sistema financeiro, con especial atención á actividade aseguradora, e fortalecer as capacidades sobre adaptación no sector.