Skip to main content

PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO

8. Conclusións

O PNACC 2021-2030 amplía as cuestións a ter en conta para a adaptación e nas súas fichas de traballo detállanse non só os obxectivos, senón tamén os responsables da súa implementación. E ampliáronse, á súa vez, as canles de gobernanza que teñen por obxecto socializar os riscos do cambio climático para abordar a súa adaptación. Con todo, en moitos dos obxectivos non se asigna orzamento nin cambios normativos a medio prazo. Veremos tamén se esta necesidade de adaptación irá acompañada de máis control normativo para facelo efectivo.

Aínda que se trata de plan ambicioso, máis completo que o seu predecesor, e que aborda en boa medida os aspectos que se sinalaron na avaliación da UE respecto a a actuación por países en relación co cumprimento da Estratexia Europea de Adaptación ao Cambio Climático levada a cabo en 2018, a súa eficacia depende, tal e como vimos, da aprobación de numerosa normativa de desenvolvemento e da asignación de recursos humanos e financeiros suficientes. A importancia da adaptación ao cambio climático resulta fundamental para a supervivencia da nosa especie e, por iso, é preciso mobilizar os recursos necesarios para que o PNACC resulte unha ferramenta eficaz.


Ver vídeo do MITERD: